Bölümümüzün Fen- Edebiyat Fakülteleri Akreditasyon Komisyonu (FEDEK) Değerlendirme Ölçütleri ile Uyumlu Program Amaç ve Çıktıları

 

Program Öğretim Amaçları           

 

Program Öğretim Amaçlarının FEDEK Tanımına Uyumu

 

Program Öğretim Amaçlarının Kurumun Özgörevleriyle Uyumu

 

Program Öğretim Amaçlarının Fakültenin Özgörevleriyle Uyumu

 

Program Öğretim Amaçlarının Bölümün Özgörevleriyle Uyumu

 

Program Çıktıları