Program Öğretim Amaçlarının Çukurova Üniversitesi’nin Özgörevleriyle Uyumu

 

PÖA1

PÖA2

PÖA3

PÖA4

PÖA5

PÖA6

PÖA7

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek

5

4

5

4

4

5

5

Yüksek nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak

5

4

3

4

3

4

5

Bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde insanlık yararına sunmak

4

5

4

3

3

4

5

PÖA:Program Öğretim Amaçları

1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek