2.2 Program Öğretim Amaçlarının FEDEK Tanımına Uyması

2.2a Program Öğretim Amaçlarının Yukarıda Verilen FEDEK Tanımına Uyumu

 

Program Öğretim Amaçları (FEDEK Tanımı): Program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerdir.

 

PÖA1.

Matematiğin farklı alanlarındaki ilişkisi ve diğer disiplinlerle olan bağlantısını kavratmak.

FEDEK tanımına uyumu

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyerine devam ederek, matematiğin farklı alanlarını içeren konularda tez ve araştırmalar yapmaktır. Ayrıca matematik bilgisine dayalı bilgisayar veya istatistik destekli çalışmalara ihtiyaç duyulan istihdam alanlarında çalışmaktır.

 

 

PÖA2.

Kazanılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ortaöğretim kurumlarında öğretmek.

FEDEK tanımına uyumu

Lisans eğitiminden sonra çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktır.

 

 

PÖA3.

Matematik alanında çalışmak ve ayrıca matematiği anlaşılır bir dilde öğretmek ve anlatmak.

FEDEK tanımına uyumu

Lisans eğitiminden sonra gerek akademide gerekse ortaöğretim kurumlarında matematik çalışmak, öğretmek ve anlatmaktır. 

 

 

PÖA4.

Matematiksel akıl yürütme ve muhakeme yeteneği kazanarak bu kazanımları aktarmak.

FEDEK tanımına uyumu

Mezuniyet sonrasında çeşitli meslek gruplarında çalışacak öğrencilerimizin, iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları problemleri analitik düşünce yardımıyla çözebilmelerini sağlamaktır.

 

PÖA5.

Yaşam boyu öğrenme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazandırmak.

FEDEK tanımına uyumu

Lisans eğitimi süresince edindikleri araştırma yöntemlerinin mezuniyet sonrası hayatlarında sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasını sağlamaktır.

 

 

PÖA6.

Problem çözmede bilimsel yöntemleri kullanmak ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanmasını sağlamak.

FEDEK tanımına uyumu

Bilişim teknolojileri dahil olmak üzere günümüz teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilen ve teknolojik gelişmeleri takip eden yeniliğe açık bireyler  yetiştirmektir.

 

 

PÖA7.

Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazandırmak.

FEDEK tanımına uyumu

Mezuniyet sonrasındaki kariyer ve iş alanlarında etik değerleri ilke edinen ve sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.