Program Öğretim Amaçlarının Matematik Bölümünün Özgörevleriyle Uyumu

 

PÖA1

PÖA2

PÖA3

PÖA4

PÖA5

PÖA6

PÖA7

Güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş bireyler yetiştirmek

 

4

4

5

5

4

4

4

Almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, etik kurallara bağlı bireyler yetiştirmek

 

3

4

4

4

5

4

5

Matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, görev bilinci olan sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek

 

3

3

4

5

5

4

4

Disiplinler arası çalışma

yeteneğine sahip, üretken, seçkin, sürekli gelişime ve değişime açık biçimde matematiğe, teknolojik gelişmelere ve topluma ışık tutan bireyler yetiştirmek.

 

 

5

3

3

3

4

4

4

PÖA:Program Öğretim Amaçları

1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek