Program Öğretim Amaçlarının Fen-Edebiyat Fakültesinin Özgörevleriyle Uyumu

 

 

PÖA1

PÖA2

PÖA3

PÖA4

PÖA5

PÖA6

PÖA7

Ülkemizin ihtiyaçlarına duyarlı bireyler yetiştirmek

4

4

4

4

4

5

5

Sosyal bilinci olan, karşılaştığı sosyal ve bilimsel problemleri çözebilen bireyler yetiştirmek

4

3

3

4

3

4

5

Bağımsız araştırma yapma kabiliyetine sahip ve alanında temel bilim bilgi ve becerileriyle donatılmış mezunlar vermek

3

3

3

4

4

4

4

Bilgi üreten ve üretilen bilgiyi paylaşan bireyler yetiştirmek.

3

3

3

3

3

4

4

PÖA:Program Öğretim Amaçları

1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek