PROGRAM ÇIKTILARI

 

 

PÇ 1 -Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.

 

PÇ 2 -Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.

 

PÇ 3 -Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.

 

PÇ 4 -Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.

 

PÇ 5 -Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.

 

PÇ 6 -Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.

 

PÇ 7 -Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizmeyi ve açıklamayı kavrar.

 

PÇ 8 -Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.

 

PÇ 9 -Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.

 

PÇ 10 -Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.

 

PÇ 11 -Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.

PÇ 12 -Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.

 

PÇ 13 -Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.

 

PÇ 14 -Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.

 

PÇ 15 -Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.

 

PÇ 16 -Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.

 

PÇ 17 -Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.

 

PÇ 18 -Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

PÇ 19 -Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.

 

PÇ 20 -Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.