2.1. Tanımlanan Program Öğretim Amaçları

            Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı standart seviyede olmak amacıyla başlamış olan program öğretim amaçları belirme süreci, paydaşlarımızla yapılan toplantılarla devam etmiştir. Tüm bu görüşler çerçevesinde Matematik Bölümü Matematik Programının öğretim amaçları aşağıda son güncel şekli ile listelenmiştir.

 

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA 1

Matematiğin farklı alanlarındaki ilişkisi ve diğer disiplinlerle olan bağlantısını kavratmak.

PÖA 2

Kazanılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ortaöğretim kurumlarında öğretmek.

PÖA 3

Matematik alanında çalışmak ve ayrıca matematiği anlaşılır bir dilde öğretmek ve anlatmak.

PÖA 4

Matematiksel akıl yürütme ve muhakeme yeteneği kazanarak bu kazanımları aktarmak.

PÖA 5

Yaşam boyu öğrenme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazandırmak.

PÖA 6

Problem çözmede bilimsel yöntemleri kullanmak ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanmasını sağlamak.

PÖA 7

Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazandırmak.