Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Ahmet Temizyürek
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Ahmet Temizyürek - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Bölümümüzden Ayrıldı


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Lie CebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1965    
Öğrenim Durumu Lisans 1986 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1989 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1994 Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Dönmez, D., Temizyürek, A., Aydın, E., Karakuş, Y., Yüksel, G., (editör) Akdeniz, F., "Temel Matematik", Nobel Yayınevi, (2003).

Yayınlar

 • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
 • Eskal, C., Temizyürek, A., İki ranklı serbest nilpotent Lie cebirlerinde İç-oto- denklik, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 27/1 (2012) 40-49.
 • Eskal, C., Temizyürek, A., Automorphic Equivalence for free Lie Algebras of Rank two, Journal of Math. Sciences, Vol.22, / No.2 (2011) 189-193.
 • Kılınç, S., Temizyürek, A., Regüler ve strongly regüler yakın halkalarda asal ve maksimal idealler, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 26/1 (2011) 107-114.
 • Akoğul, S., Temizyürek, A., Rankı 2 olan serbest gruplar için translation denklik Algoritması, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 26/3 (2011) 129-137.
 • Eskal, C., Temizyürek, A., Lie Cebiri otomorfizmleri ve test elemenlerı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2008) 57-65.
 • Topak, E., Temizyürek, A., Serbest Lie Cebirlerinde Hesaplamalar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2008) 54-61.
 • Temizyürek, A., Ekici, N., A particular test element of a free solvable Lie algebra of rank two, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol.37, No.4 (2007) 1315-1326.
 • Temizyürek, A., On Free Lie Product of Lie p-Algebras, Algebras, Groups and Geometries, 21 (2004) 115-126.
 • Ekici, N., Temizyürek, A., A Basis of the Metabelian Lie Product of Lie Algebras, J. of Inst. of Math. & Computer Sci. (Math. Ser.), Vol. 10, No. 3 (1997) 191-198.
 • Temizyürek, A., On free Lie product of graded Lie subalgebras of free Lie algebras, Pure and Applied Mathematika Sciences, Vol XXXX (1-2) (1994) p 29-36.
 • Temizyürek, A., Ekici, N., Latis sıralanmış gruplar için kelime problemi, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, c.5 (1991) No:1,19-21.

Bildiriler

 • Temizyürek, A., Ekici, N., F/[R',F] Lie cebirleri için Komütatör Testi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı 109-115 , Kütahya, (2006).
 • Aydın, E., Temizyürek, A., Serbest nilpotent Lie cebirlerinin noktasal iç otomorfizmleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi özel sayı , Van., (2005)127-134.
 • Aydın, E., Ekici, N., Temizyürek, A., Lie cebirlerinin serbest Lie çarpımları, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı Isparta., (1998)198-204.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gök, M., Lie Cebirlarinin Sıfır Bölenleri, Ç. Ü. Fen Bilmleri Enstitüsü, (2012).
 • Kılınç, S., Yakın Halkalarda Asal ve Maksimal İdealler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Akoğul, S., Serbest gruplarda translation denklik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Topak, E., Sebest Lie cebirlerinde Hesaplamalar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).
 • Eskal, C., Lie Cebiri Otomorfizmleri ve Test Eemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • İdilman, A., Serbest Lie cebirlerinin alt cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Eskal, C., Serbest Lie Cebirlerinde Otomorfik Denklik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .