Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEAraştırma - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

       Bölümde cebir basta olmak üzere, topoloji ve analiz üzerine birçok özgün araştırmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda Analiz ve Cebir konularında birçok özgün makale bölüm öğretim üyelerince uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Bu bölümde hedeflenen, her grubun Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kendi alanlarında saygın bir yer edinmesini sağlamaktır. Yapılan çalışmalardan çıkarılacak yayın hedefi, doktoralı öğretim elemanı basına yılda bir uluslararası makaledir.
       Bölümümüz basta Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü olmak üzere birçok bölgesel üniversitelerin Matematik Bölümü ile ortak doktora öğretimi yürütmektedir. Hâlihazırda bölümümüz Türkiye’de başka üniversitelerden yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edebilen 8 üniversiteden biridir.Ayrıca St Andrews Üniversitesi ile gerek öğretim üyesi yetiştirme gerekse bilimsel çalışma yapmak amacıyla sıkı ilişki halindedir.