MT 352 Sonlu Matematik
Sınav Soruları, Yanıtları ve Bazı Problemler

Fonksiyonel Güçlük ile ilgili bazı Sorular
EBOB Öklid Algoritması ile en çok kaç adımda bulunur?(Lame nin teoremi)
Tamsayılarla ilgili bazı Sorular
Fonksiyonlarla ilgili bazı Sorular
BIL 152 (2010) Ara Sınav Sorular
BIL 152 (2010) Ara Sınav Çözümler
MT 352 (2011) Ara Sınav Sorular
MT 352 (2011) Ara Sınav Çözümler
MT 352 (2011) Final Sınavı Soruları
MT 352 (2011) Final Sınavı Çözümleri
Örten Fonksiyonların sayısı Formülünün İspatı
Fonksiyonlar, Özel Fonksiyonlar, Güvercin Yuvası ve Fonksiyonel güçlük ile ilgili Problemler
Matematik Dünyası Dergisinde örten fonksiyonların sayısı formülünün ispatı
Permütasyon Kombinasyon Problemleri
Permütasyon Kombinasyon Problemlerinin Çözümleri
Araları nda Asal Sayıların En Küçük Ortak Katı
Matematik Dünyası Dergisi Arşivi
BIL 152 (2010) Final Sınavı Sorular
BIL 152 (2010) Final Sınavı Çözümleri
Fibonacci Sayılarının Kapalı Formülü
İkiden çok sayı için EBOB Formülü
Bu dosyaları okumak için gereken bedava, yasal ve hızlı programları aşağıdaki adreslerden bulabilirsiniz

Foxit PDF Reader

Sumatra PDF Reader