Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMezunlar - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

1987 - 1988 Eğitim-Öğretim Yılında ilk 3 sıra ile mezun olan öğrencilerimiz
Önceki Yıl   Sonraki Yıl

Selahattin Kaçıranlar
Bölüm 1.
Fakülte 1.

Yusuf İnanıroğlu
Bölüm 2.
 

Ayşegül Çopuroğlu
Bölüm 3.