Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Bilal Vatansever
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Bilal Vatansever - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Hesaplanabilir Grup TeorisiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Kırcalı (Bulgaristan),1956    
Öğrenim Durumu Lisans 1984 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1986 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1992 St-Andrews University
İş Deneyimi Arş. Gör. 1984-1993 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. 1993-1998 Çukurova Üniversitesi
  Doçent 1998 - 2004 Çukurova Üniversitesi
  Prof. 2004- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller YÖK 1988-92 University of St-Andrews Doktora Bursu
İdari Görevler Bölüm Başkanı 2004 - 2007 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Ayık, H., Minisker, M., Vatansever, B., Minimal Presentations and Embedding into Inefficient Semigroups, Algebra Colloquium, 12 (2005) 59--65.
 • Ayık, H., Kuyucu, F., Vatansever, B., On Semigroup Presentations and Efficiency, Semigroup Forum, 65 (2002) 329--335.
 • Vatansever, B., Gill, D., Eren, N., A New Efficient Presentation For PSL(2,5) And The Structure Of The Groups G(3,m,n), Czechoslovak Math. Journal, Vol. 50 (125) (2000) , 67 - 74.
 • Vatansever, B., Gill, D., Efficient Presentations for Some Direct Products of Groups, Turkish Journal of Mathematics, Vol.24, No: 1, (2000) , 81- 88.
 • Vatansever, B., Gill, D., Almost Efficient Presentations Of The Groups PSL (2,p)x A4 For All Primes p, p>5, J. of Inst. of Math. & Comp.Sci. (Math.Ser.), Vol. 11, No: 1, (1998) , 17 - 20.
 • Vatansever, B., Efficient Presentation of the groups PSL (2,Zn)x PSL (2,Zm) for certain n,m., Math. Scand., Vol. 80 (1997) , 188-194.
 • Vatansever, B., New Efficient Presentation For PSL(2,5) And SL(2,5); The Structure Of The Groups G(5,m) And G(m,n,r), Acta Math. Hungar., Vol. 71, No: 3 (1996) , 205-210.
 • Vatansever, B., Efficient Presentation For PSL(2,7)xPSL(2,32), J. Of Math. & Comp. Sci. (Math.Ser), Vol.9, No: 2 (1996) , 167-170.
 • Vatansever, B., Deficiency -3 Presentations Of The Groups PSL(2,Z2p)xPSL(2,32), Journal Of Science And Engineering, Vol. 6, No: 3 (1995) , 147.
 • Vatansever, B., A New Efficient Presentation For PSL (2,37) And The Structure Of The Groups G (9,m), Jour. Inst. Math. & Comp. Sci. (Math.Ser.), Vol.7, No: 3 (1994) , 207-211.
 • Vatansever, B., Robertson, E., A New Efficient Presentation For PSL (2,13) And The Structure Of The Groups G (7,m), Doğa, Turkish J. of Mathematics, Vol. 17, (1993) , 148 - 154.

Bildiriler

 • Vatansever, B., Minisker, M., Inefficiency of (CLm)n, XVII Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Saygı, O., Yarıgruplarda Minimal Uzunluk, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • İnceoğlu, S., Sonlu Basit Yarıgruplarda Etkinlik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Deniz, M.C., Gruplarda Fibonacci Dizileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004).
 • Yılmaz, T., Yarıgrup ve geniş alt yarıgrup takdimleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000).
 • Eren, N., Grup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi, (1995) .

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Minisker, M., Grup ve Yarıgrup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).