Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Doğan Dönmez
ABD: Topoloji
Prof. Dr. Doğan Dönmez - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebirsel Topoloji, Diferansiyel Topoloji, Kompakt Dönüşüm GruplarıÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi İzmir, 1954    
Öğrenim Durumu Lisans 1976 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1979 University of British Columbia
  Doktora 1983 University of California, Berkeley
İş Deneyimi Araştırma Asistanı 1977 - 1977 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Eğitim Asistanı 1981 - 1983 University of California, Berkeley
  Öğr. Gör. Dr. 1983 - 1984 University of Texas, Austin
  Yrd. Doç. Dr. 1984 - 1986 University of Petroleum and Minerals
  Yrd. Doç. Dr. 1986 - 1990 Mu'tah University
  Yrd. Doç. Dr. 1990 - 1991 Doğu Akdeniz Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. 1991 - 1998 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 1998 - 2006 Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. 2006 - 2021 Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK Lise Bursu 1969-1971
  Üniversite Giriş Sınavı 1971 Türkiye 3.
  Liselerarası Ulusal Matematik Yarışması 1971 Takım olarak Türkiye 1.
  ODTÜ Giriş Sınavı 1971 Türkiye 5.
  TÜBİTAK Üniversite Bursu 1971-1976 Lisans Eğitim Bursu
  NATO Yurtdışı Doktora Bursu 1977-1981 Lisansüstü Eğitim Bursu
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcısı 1992 - 2002 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Müdür Yardımcısı 1999 - 2000 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Topoloji Anabilim Dalı Başkanı 1999 - 2021 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Müdür Yardımcısı 2002 - 2005 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Bölüm Başkan Yardımcısı 2007 - 2010 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Müdür Yardımcısı 2009 - 2010 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Bölüm Başkanı 2010 - 2013 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Kitaplar

 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt I (9. Baskı)", Akademisyen Kitabevi, Adana, (2018) .
 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt II (4. Baskı)", Nobel Kitabevi Adana, (2011).
 • Dönmez, D., Temizyürek, A., Aydın, E., Karakuş, Y., Yüksel, G., (editör) Akdeniz, F., "Temel Matematik", Nobel Yayınevi, (2003).

Yayınlar

 • Dönmez, D., Akçalı, İ.D., Avşar, E., Aydın, A., Mutlu, H., Determination of particular singular configurations of Stewart platform type of fixator by the stereographic projection method , INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, vol.29 No.13 (2021) 2925-2943.
 • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Actions of some simple compact Lie groups on themselves, Proc. Ind. Acad. of Sciences- Math. Sci., Vol. 129 No 5 (2019) 66.
 • Açıkgöz, M., Karakuş, Y., Dönmez, D., A Study of types of approximation in the sense of 2-structures, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, 14 (2011) 135-147.
 • Dönmez, D., Çobankaya (Çaylak), A., Esas Grupoid ve Uygulamaları, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26/1 (2011) 150-154.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., On the torus cobordant cohomology spheres, Proc. Ind. Acad. Sciences, v.119. No.1 (2009) 101-108.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Pro Torus Actions on Poincare Duality Spaces, Proc. Ind. Acad. Sci, v .116 .No. 3 (2006) 293-298.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Grup Etkilerinin Deformasyonu, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2 (2006) 46-52.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant Spheres, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2004) 128-133.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Bazı Bölüm Uzaylarının Esas Grupları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .
 • Dönmez, D., Akdeniz, F., The History of Statistics in the Ottoman Empire, Chance Magazine, Vol. 12(3) (1999) p.37-39.
 • Dönmez, D., Olgun, N., Sürekli Dönüşümlerin Kompaktlamalara Genişletilmesi, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1998) .
 • Dönmez, D., On the Validity of the Borel-Hirzebruch Formula for Topological Actions, Doğa, Turkish Journal of Mathematics, (1998) .
 • Dönmez, D., Ayırmak ya da Ayırmamak-İşte Bütün Sorun, Matematik Dünyası Dergisi, C.5 Sayı 3 (1995) 13-15.
 • Dönmez, D., Ekici, N., Fonksiyonel Analizde Bazı Konular, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, c 6(3) (1994) 88.
 • Dönmez, D., Akdeniz, F., Aritmetik Tarihine Bakış I, Matematik Dünyası Dergisi, C.3, Sayı 2 (1993) 16-18.
 • Akdeniz, F., Dönmez, D., Aritmetik Tarihine Bakış II, Matematik Dünyası Dergisi, C.3, Sayı 3 (1993) 6-8.
 • Dönmez, D., Aydın, E., Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Cilt 6(3) (1993) 41.
 • Dönmez, D., A Note on the Roots of the Indicial Equation, Mu tah Journal of Research and Studies, Vol.5 No.1 (1990) p 53-57.

Bildiriler

 • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Actions of some simple compact Lie Groups on themselves, IFSCOM 2017 4th Int. Intuition. Fuzzy Sets and Contemp. Math. Conf., İÇEL, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, (2017) .
 • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Investigation of Some Properties of the Cohomology of SO(n) and Its Classifying Space, 5TH INTERNATIONAL EURASIAN CONF. ON MATH. SCIE. AND APP., Belgrade, SIRBISTAN, 16-19 Ağustos 2016, (2016) .
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Torus Kobordant Kohomoloji Küreler Üzerine, III. Ulusal Geometri sempozyumu, (2005).
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Poincare Dualite Uzaylar Üzerinde Pro Torus Etkileri, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant spheres, XVII. Ulusal Matematik sempozyumu, (2004).
 • Dönmez, D., On the Topological Borel-Hirzebruch Problem, VIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (1995) .

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Toker, H., Non singüler kompleks cebirsel eğriler için derece-cins sayısı (genus) formülü, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017) .
 • Önen, N., Kısıtlı Tip Altmanifoldlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .
 • Çobankaya (Çaylak), A., Esas Grupoid ve Uygulamaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Demiralp, F., Düzlem Eğrilerinin Cins Sayıları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Özkurt, A.A., Bazı Bölüm Uzaylarının Esas Grupları, Çukurova Üniversitesi, (2000) .
 • Olgun, N., Sürekli Dönüşümlerin Kompaktlamalara Genişletilmesi, Çukurova Üniversitesi, (1998) .
 • Ekici, N., Fonksiyonel Analizde Bazı Konular, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Aydın, E., Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1993).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Önen, N., Altın Semi-Riemann manifoldların Lightlike altmanifoldları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018) .
 • Çobankaya (Çaylak), A., Bazı Basit Lie Gruplarının Kendi Üzerine Etkisi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018) .
 • Özkurt, A.A., Grup Etkilerinin Denklikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).