Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğr. Üyesi Doğa Can Sertbaş
ABD: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Can Sertbaş - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Bölümümüzden Ayrıldı


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Analitik Sayılar TeorisiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi    
Öğrenim Durumu Lisans 2011 İzmir Ekonomi Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2015 Bonn University
  Doktora 2020 Koç Üniversitesi
İdari Görevler Analiz ve Fonksiyonlar Anabilim Dalı Başkanı 2021- Ç.Ü. Matematik Bölümü