Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Naime Ekici
ABD: Geometri
Prof. Dr. Naime Ekici - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebir, Lie CebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi İskenderun,1955    
Öğrenim Durumu Lisans 1978 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1982 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1983 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Yard. Doç. Dr. 1985 - 1989 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 1989 - 1997 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 1997 - 2016 Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Geometri ABD Başkanı 1997-2014 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Bölüm Başkanı 2007 - 2010 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of a Solvable Product of Free Abelian Lie Algebras, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 18(2) (2019) 1950025.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Abelian Product of Free Abelian and Free Lie Algebras, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (doi:10.15672/HJMS.2017.455), 47(2) (2018) 331-337..
 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Ideals and primitive elements of some relatively free Lie algebras, SPRINGERPLUS, Vol 5 (2016) 2-8.
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-primitivity and images of primitive elements, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 15, No. 7 (2016) 1-6.
 • Ekici, N., Velioğlu, Z., Direct limit of parafree Lie algebras, Journal of Lie Theory, 125, No.2 (2015) 477-484.
 • Ekici, N., Karapınar, D., sl2(C) nin Temsilleri, Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28/2 (2012) 32-39.
 • Ekici, N., Öğüşlü, N.Ş., Test rank of an abelian product of a free Lie algebra and a free abelian Lie algebra, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.), Vol. 121, No. 3 (2011) 291-300.
 • Ekici, N., Sönmez (Parlak), D., Fixed Points of IA-endomorphisms of a free metabelian Lie algebra, Proceedings Mathematical Sciences, 121, No:4 (2011) 405-416.
 • Ekici, N., Şenol (Yağcı), M., Grup Halkaları ve Önemi, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26/1 (2011) 26-34.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., An Application of the Dieudonné Determinant: Detecting Non-tame Automorphisms, Journal of Lie Theory, Vol.18, No.1 (2008) 205-214.
 • Temizyürek, A., Ekici, N., A particular test element of a free solvable Lie algebra of rank two, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol.37, No.4 (2007) 1315-1326.
 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Test rank of F/R' Lie algebras, International Journal of Algebra and Computation, 16 (2006) 817-825.
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları, Ç. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, (2005) .
 • Sönmez (Parlak), D., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Test Elemanları, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 9-17.
 • Ekici, N., Varat, M.M., Aydın, E., Commutator subalgebras of a free product of Lie algebras, Sooch. J. Math, 29(1) (2003) 7-14.
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Test sets and test rank of a free metabelian Lie algebra, Communications in Algebra, 31(11) (2003) 5581-5590.
 • Aydın, E., Ekici, N., Esmerligil, Z., The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebra, Bulletin of Calcutta Math. Society, 94, (3) (2002) 197-208.
 • Aydın, E., Ekici, N., On generators of free color Lie superalgebras of rank two, Journal of Lie Theory, 12(2) (2002) 529-534.
 • Kıral, E., Ekici, N., Recognizing automorphisms of the free color Lie superalgebras, Journal of Algebra and Its Applications, Vol 1(3) (2002) 335-340.
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Polinilpotent Lie Cebirlerinin Üretici Kümeleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (2001) 18-26.
 • Aydın, E., Ekici, N., Residually Finite Subalgebras of Lie Algebras, J. of Institute of Math and Computer Sciences ( Mathematics Series), Vol.10, No.2 (1997) 109-112.
 • Kıral, E., Ekici, N., Grupların kelime çarpımları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1997) .
 • Aydın, E., Ekici, N., Sonlu Takdimli Lie Cebirlerinin Modulo Alt Cebir Bazları İçin Bir Algoritma, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1997) .
 • Ekici, N., Temizyürek, A., A Basis of the Metabelian Lie Product of Lie Algebras, J. of Inst. of Math. & Computer Sci. (Math. Ser.), Vol. 10, No. 3 (1997) 191-198.
 • Boral, M., Ekici, N., Ünlü, Y., On finitely generated free nilpotent Lie superalgebras of class<5, Algebras, Groups and Geometries, v.12 (1995) 247-254.
 • Temizyürek, A., Ekici, N., Latis sıralanmış gruplar için kelime problemi, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, c.5 (1991) No:1,19-21.
 • Ekici, N., Free Polynilpotent subalgebras of a free polynilpotent Lie algebra, Comm. in Algebra, Vol. 19, No.1 (1991) 37-43.
 • Ekici, N., Lie algebras with solvable word problem, İst. Üniv. Fen Fak. Mat. Dergisi, 49 (1990) 21-23.
 • Ekici, N., On ideals of free Lie algebras, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.45 (1987) 201-205.
 • Ekici, N., Derecelendirilmiş Lie cebirleri ve uygulamalar, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c.10 No:2 (1986) p267-271.
 • Ünlü, Y., Ekici, N., Quasi-primeness of lower-central terms of an ideal in a free Lie algebra, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.43 (1986) 299-302.
 • Boral, M., Ekici, N., Serbest Lie cebirlerinde (m+k)-inci alt merkezi, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c.7 (1983) No:3,s 363-365.

Bildiriler

 • Ekici, N., Fixed points of certain automorphisms of free solvable Lie algebras, 4th International Eurasian Conf. on Mathematical Sciences and Applications, Athens,Greece,, (2015).
 • Kaya Gök, G., Ekici, N., A presentation of the free Lie algebra F/g3(F), 4th Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Athens,Greece,, (2015).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Fixed Point of Automorphisms Permuting Free Generators of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2015 4th Int Eurasian Conference On Math. Sci. and Applications Athens, GREECE, (2015).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Embeddings of Solvable Products Into Matrix Algebras and Generalized Fox Derivatives, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Athens-Greece, (2015).
 • Ersalan, D., Ekici, N., The Structure of the Lie Algebra γn(F)/[ γn(F), F'], IECMSA 2015 4rd Int. Euroasian Conference of Math. Sci. and Applications, Athens, GREECE, (2015).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of A Soluble Product of Free Abelian Lie Algebras, Antalya Algebra Days XVI, 9-13 May, (2014).
 • Velioğlu, Z., Ekici, N., Parafree metabelian Lie algebras which are determined by parafree Lie algebras, 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Vienna, AUSTRIA, (2014).
 • Kaya Gök, G., Ekici, N., A presentation of M2,m, 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos, (2014)53.
 • Ekici, N., Lower central factors of the Lie algebra F/gamma3(F)'+gammaM(F'), 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos, (2014)304.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Subalgebras of Metabelian Product of Free Abelian Lie Algebras, 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos, (2014)73.
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Minimal Central Series of a Nilpotent Product of Abelian Lie Algebras, IECMSA-2014 3rd Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications Vienna, AUSTRIA, (2014).
 • Aydın, E., Ekici, N., Primitive Decomposition of Elements of a Free Metabelian Lie algebras of rank two, Sarajevo, (2013).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-Primitivity and Images of Primitive Elements, 2nd International Eurasian Conf. on Math. Sci. and App.,August 26-29,Sarajevo/Bosnia and Herzegouina, (2013).
 • Özkurt, Z., Ekici, N., The Orbit Problem of A Finitely Generated Lie Algebra, 2nd International Eurasıan Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA), (2013).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Test Rank of the Lie Algebra F/[R',F], 1st International Eurasian Conference on Math. Sci. and Applications,September 3-7, Prishtine/KOSOVO, (2012).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Nilpotent Lie Cebirlerinin Test Rankı, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu,Uludağ Üniversitesi,07-11 Eylül, Bursa, (2011).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli F/R' Serbest Lie Cebirleri için Komütatör Testi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Kütahya), (2006).
 • Özkurt, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Dieudonne Determinantının Serbest Lie Cebirlerindeki Uygulamaları: Taşınamayan Üreteç Kümelerini Belirleme, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, 22-25 Ağustos, (2006).
 • Temizyürek, A., Ekici, N., F/[R',F] Lie cebirleri için Komütatör Testi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı 109-115 , Kütahya, (2006).
 • Aydın, E., Ekici, N., F/ V Serbest Lie Cebirlerinin Taşınabilir Olmayan Otomorfizmleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2006).
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinde Primitif Taşınabilirlik, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Otomorfizmleri İçin Bir Kriter, XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 10-12 Eylül, (2003).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları ve Otomorfizmler, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Ens.Dergisi, Özel Sayı ( XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu)(2003)101-105.
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Üreteçleri, Palandöken Matematik Günleri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 28-30 Haziran, (2001).
 • Aydın, E., Ekici, N., Rankı 2- olan Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Doğurayları, Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, (2001)Syf.20.
 • Aydın, E., Ekici, N., Temizyürek, A., Lie cebirlerinin serbest Lie çarpımları, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı Isparta., (1998)198-204.
 • Ekici, N., Aydın, E., Lie p-cebirlerinin sonlu koboyutlu alt cebirleri, X. Ulusal Matematik Sempozyumu, (1997) .
 • Ekici, N., Çözülebilir kelime problemine sahip Lie cebirleri, İ.Ü. Nazım Terzioğlu Arş. Merk. III.Cebir ve Sayılar Teorisi Sempozyumu İstanbul, (1990) .
 • Ekici, N., Derecelendirilmiş Lie cebirleri ve uygulamalar, Ulusal Matematik Sempozyumu, (1985) .

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Barut, G., Serbest Lie Cebirlerinin alt cebirleri, Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, (2014).
 • Akdoğan, N., Serbest Lie cebirlerinin çarpımları ve rezidülü-P cebirleri, Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, (2014).
 • Karapınar, D., Lie cebirlerinin temsilleri, Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, (2012).
 • Ücal, D., Serbest Lie Cebirlerinin bazları, Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, (2012).
 • Mucuk, G.T., Genetik Cebirler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Şenol, M., Grup Halkaları ve Önemi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Tomak, N., Oto-sabit alt gruplar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007) .
 • Öğüşlü, N.Ş., Serbest Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Sönmez (Parlak), D., Serbest Lie Cebirlerinin Test Elemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Ersalan, D., Serbest Lie cebirlerinin Alt Cebirlerinin Rankı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2001).
 • Varat, M.M., Lie Cebirleri, Programlar ve Uygulamaları, Çukurova Üniversitesi, (1999) .
 • Kıral, E., Grup Kümeleri Üzerindeki Regüler Çarpımlar, Çukurova Üniversitesi, (1996) .
 • Temizyürek, A., Latis Sıralanmış Gruplarında Kelime Problemi, Çukurova Üniversitesi, (1989).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kaya Gök, G., Serbest metabelyen nilpotent lie cebirlerinin sunumları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014) .
 • Velioğlu, Z., Paraserbest Lie cebirleri, Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, (2013).
 • Fındık, Ş., Serbest Lie cebirlerinin Dış otomorfizmaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Öztekin, Ö., Serbest Lie cebirlerinin otomorfizm Gruplarının Üreteçleri ve Sunumları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Öğüşlü, N.Ş., F/R Formundaki Serbest Lie Cebirlerinin Test Rankı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Sönmez (Parlak), D., Serbest Lie cebirlerinin Oto-sabit alt cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Ersalan, D., Serbest Lie Cebirleri ve Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Primitif, D primitif ve Test Elemanlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006) .
 • Çuvalcıoğlu, G., Heyting Değerli W-cebirlerde serbestlik, Çukurova Üniversitesi, (2002) .
 • Kıral, E., Serbest Color Lie Süper Cebirleri , Çukurova Üniversitesi, (2002) .
 • Aydın, E., Lie Cebirlerinin Sonlu Koboyutlu Alt Cebirleri, Çukurova Üniversitesi, (1997) .
 • Temizyürek, A., Lie Cebirlerinin Serbest Lie Alt Cebirleri, Çukurova Üniversitesi, (1994) .