Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Ar. Gör. Dr. Mehmet Onat
ABD: Topoloji
Ar. Gör. Dr. Mehmet Onat - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Bölümümüzden Ayrıldı


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Topoloji, Cebirsel TopolojiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Osmaniye    
Öğrenim Durumu Lisans 2007 Cumhuriyet Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2012 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2018 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

  • Onat, M., The cohomological structure of fixed point set for pro-torus actions on compact spaces, Turkish Journal of Mathematics, Vol. 42(6) (2019) 3164-3172.
  • Onat, M., Özkurt, A.A., Borel's Fixed Point Theorem For Finite Dimensional Compact Abelian Groups, Indian J. Pure and Appl. Math, 50 (1) (2019) 171-179.
  • Özkurt, A.A., Onat, M., The localization theorem for finite-dimensional compact group actions, Turkish Journal of Mathematics, Vol 42 (2018) 1556-1565.
  • Ersalan, D., Onat, M., Serbest Lie Cebirlerinin Modül Parçalanışları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 28/1 (2012) 32-41.

Bildiriler

  • Onat, M., A Fixed Point Criterion for p-adic Actions, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Athens, Greece, (2015).