Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Öğr. Gör. Gülistan Kaya Gök
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Öğr. Gör. Gülistan Kaya Gök - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Bölümümüzden Ayrıldı


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Lie CebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Giresun,1983    
Öğrenim Durumu Lisans 2005 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Doktora 2014 Çukurova Üniversitesi