Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Öğr. Gör. Osman Kelekci
ABD: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Öğr. Gör. Osman Kelekci - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : YarıgruplarÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Ereğli,1981    
Öğrenim Durumu Lisans 2003 Niğde Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Niğde Üniversitesi
  Doktora 2011 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Arş.Gör. 2004 - 2006 Niğde Üniversitesi
  Arş.Gör. 2006 - 2012 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

  • Bugay, L., Kelekci, O., On transformations of index 1, Turkish Journal of Mathematics, 38/3 (2014) 419-425.
  • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.

Bildiriler

  • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).

Yararlı Linkler