Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Öğr. Gör. Orhan Sönmez
ABD: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Öğr. Gör. Orhan Sönmez - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebir, YarıgruplarÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1981    
Öğrenim Durumu Lisans 2002 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2010 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Arş. Gör. 2002 - 2009 Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK 2000-2002 Üniversite Temel Bilimler (Lisans) Bursu
  TÜBİTAK 2006- Yurtiçi Doktora Bursu

Yayınlar

  • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
  • Sönmez, O., Combinatorics of Elements in Tn and PTn, International Journal of Algebra, Vol:4, no:1 (2010) 45-51.
  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Büyük Tamsayılardaki Aritmetik İşlemler İçin Bir Vb Nesnesi, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 101-114.

Bildiriler

  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Sıra koruyan dönüşümler yarıgrubu üzerine, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, (2008).

Üyelikler

Yararlı Linkler