Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Melih Boral
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Melih Boral - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebir, Lie CebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi İstanbul,1949    
Öğrenim Durumu Lisans 1971 Boğaziçi Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1974 Warwick University
  Doktora 1977 St-Andrews University
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi Dr. 1978 - 1981 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1981 - 1986 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 1986 - 1992 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 1992 - 2004 Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Dekan Yardımcısı 1990 - 1992 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Dekan 1992 - 1999 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Müdür 1999 - 2002 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Bölüm Başkanı 2002 - 2004 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Özkurt, Z., Boral, M., Bir Esas İdeal Bölgesi Üzerindeki Sonlu Doğurulmuş Bir Modülün Direk Parçalanışı, Ç.Ü Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .
 • Boral, M., Minisker, M., Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Finite Nilpotent and Soluble Groups, V. 11 (2000) No:1,pp 85-89.
 • Boral, M., Ekici, N., Ünlü, Y., On finitely generated free nilpotent Lie superalgebras of class<5, Algebras, Groups and Geometries, v.12 (1995) 247-254.
 • Boral, M., Söylemez, H., On the respective terms of the derived and the polycentral series of a free Lie algebra and an ideal, Comm. in Algebra, Vol 20(12) (1992) pp3723-3728.
 • Boral, M., On ideals of free polynilpotent Lie algebras, Comm. in Algebra, Vol 19(1) (1991) pp23-26.
 • Boral, M., On subalgebras of free solvable and polynilpotent Lie algebras, Comm. in Algebra, Vol 18(4) (1990) 1199-1214.
 • Boral, M., Serbest çözülebilir Lie cebirlerinde idealler, Doğa Bil.Dergisi Seri A, Vol 11 (1987) 141-144.
 • Boral, M., On ideals of free and free nilpotent Lie algebras, Proceedings of AMS, Vol.94(1) (1985) pp23-28.
 • Boral, M., Bir serbest polinilpotent Lie cebirinin sonlu doğuraylı altcebirlerinin kesişimlerinin incelenmesi, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c9 (1985) (1),s.1-3.
 • Boral, M., Nilpotent-abelyen Lie cebirlerinde sonlu doğuraylı alt cebirlerin kesişimleri, Atatürk Üniv. Fen Bil.Dergisi, c.2 (1985) 71-76.
 • Boral, M., Ekici, N., Serbest Lie cebirlerinde (m+k)-inci alt merkezi, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c.7 (1983) No:3,s 363-365.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sönmez, M.S., Sonlu Takdimli Lie Cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004) .
 • Minisker, M., Finite nilpotent and Soluble groups, Çukurova Üniversitesi, (1998) .
 • Dinç, P., Gruplarda Kompozisyon Serileri, Çukurova Üniversitesi, (1992) .
 • Vatansever, B., Cisimler Teorisinde Problemler, Çukurova Üniversitesi, (1986) .
 • Söylemez, H., Halkalar ve Cisimler Teorisinde Problemler, Çukurova Üniversitesi, (1985) .

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dinç, P., Sınırlı Serbest Lie Süper Cebirlerinin Altcebirleri ve İdeallerinin Yapıları, Çukurova Üniversitesi, (1998) .
 • Derin, İ., Sonlu Doğuraylı Serbest Lie Cebirlerinin Baz ve Boyutları, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Söylemez, H., Polisantral Terimlerin Bir İdealler Bölüm Cebirleri, Çukurova Üniversitesi, (1990) .