Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Öğr. Gör. Melis Minisker
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Öğr. Gör. Melis Minisker - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Bölümümüzden Ayrıldı


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Sonlu Nilpotent ve Çözülebilir gruplar, Yarıgrup TeorisiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1974    
Öğrenim Durumu Lisans 1996 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1998 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2005 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

  • Ayık, H., Minisker, M., Vatansever, B., Minimal Presentations and Embedding into Inefficient Semigroups, Algebra Colloquium, 12 (2005) 59--65.
  • Boral, M., Minisker, M., Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Finite Nilpotent and Soluble Groups, V. 11 (2000) No:1,pp 85-89.

Bildiriler

  • Vatansever, B., Minisker, M., Inefficiency of (CLm)n, XVII Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).