Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Yusuf Ünlü
ABD: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Prof. Dr. Yusuf Ünlü - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Topoloji,YarıgruplarÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Manisa, 1946    
Öğrenim Durumu Lisans 1969 İstanbul Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1974 University of Kansas
  Doktora 1976 University of Kansas
İş Deneyimi Eğitim Asistanı 1975 - 1976 University of Kansas
  Öğretim Gör. 1976 - 1977 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Öğretim Gör. 1977 - 1979 Boğaziçi Üniversitesi
  Dr. Asistan 1979 - 1981 Çukurova Üniversitesi
  Doçent 1981 - 1987 Çukurova Üniversitesi
  Associate Prof. 1984 - 1985 Yarmouk University
  Profesör 1987 - 2012 Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller NATO 1965-69 , 1970-74 Lisans ve Lisansüstü Eğitim Bursu
  U.G. Mitchell Scholarship 1975 University of Kansas
  IHES 1983 Institut des Hautes Etudes Scientifiques
  TUBITAK-ESEP 1989 University of St. Andrews
  UNESCO 1990 University of St. Andrews
İdari Görevler Dekan Yardımcısı 1987 - 1990 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Dekan 1990 - 1992 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Rektör Yardımcısı 1992 - 2000 Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt I (9. Baskı)", Akademisyen Kitabevi, Adana, (2018) .
 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt II (4. Baskı)", Nobel Kitabevi Adana, (2011).

Yayınlar

 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations and Adian Graphs, Discrete Mathematics, 308/11 (2008) 2288--2291.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., Rank properties of the semigroup of singular transformations on a finite set, Communications in Algebra, 36/7 (2008) 2581--2587.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ, Semigroup Forum, 70 (2005) 146--149.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Bull. Aust. Math. Soc., 71 (2005) 69--74.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations and word problems for strong semilattices of semigroups, Algebra & Discrete Mathematics, 4 (2005) 28--35.
 • Sönmez, O., Ünlü, Y., Büyük Tamsayılardaki Aritmetik İşlemler İçin Bir Vb Nesnesi, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 101-114.
 • Ayık, G., Ünlü, Y., Semigroup Presentations, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2000) .
 • Ünlü, Y., Harmonik Seriden terimlerin işaretlerini değiştirerek elde edilen Seriler, Matematik Dünyası, c.7(5) (1998) 8-13.
 • Ünlü, Y., Hdeib, H., Some results on [n,m]-paracompact and [n,m]-compact spaces, Internat J. Math. Math.Sci., (1997) .
 • Ünlü, Y., Kuyucu, F., Compactifications whose remainders are zero dimensional and retract, Rendiconti del Circolo Mathematico Di Palermo, Serie II (1996) Tomo XLV,pp201-210.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., A remainder for some non-locally compact spaces., Ind. J. of Pure and Appl. Math., 27(10) (1996) 973-977.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., Some results on the remainders of compactifications of Tychonoff spaces, Doğa, Turkish J. of Mathematics, vol 19 (1995) p56-61.
 • Boral, M., Ekici, N., Ünlü, Y., On finitely generated free nilpotent Lie superalgebras of class<5, Algebras, Groups and Geometries, v.12 (1995) 247-254.
 • Robertson, E., Campbell, C., Ruskuc, N., Thomas, R.M., Ünlü, Y., Certain one-relator products of semigroups, Comm. in Algebra, (1995) .
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., Edge disconnectivity of G and K x G, Doğa, Turkish J. of Mathematics, 16 (1992) 187-191.
 • Robertson, E., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations, Proc. of Ediburgh Math. Soc., Vol.36 (1992) pp.55-68.
 • Hdeib, H., Ünlü, Y., On submetrizable spaces, Math. Japonica, v31 (1986) 1,103-110.
 • Ünlü, Y., Ekici, N., Quasi-primeness of lower-central terms of an ideal in a free Lie algebra, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.43 (1986) 299-302.
 • Ünlü, Y., Graded subalgebras associated with a subalgebra of a graded free Lie algebra, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.37 (1985) 103-110.
 • Ünlü, Y., Sıfır Boyutlu kalana sahip Kompaktlamaların latisinin cebirsel temsili, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c7 No:3 (1983) 374-378.
 • Ünlü, Y., Spaces for which the generalized Cantor space 2J is a remainder, Proceedings of AMS, Vol 86 (1982) 673-678.
 • Ünlü, Y., Lattices of compactifications of Tcychonoff Spaces, General Topology and its Applications, Vol 9 (1978) p.41-57.

Bildiriler

 • Sönmez, O., Ünlü, Y., Sıra koruyan dönüşümler yarıgrubu üzerine, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, (2008).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., (m,r)-rank of finite full transformation semigroups, Antalya Algebra Days VIII, 17-21 May(2006).
 • Ayık, H., Ayık, G., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18 - 22 May(2005).
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Bazı Yarıgrup Ailelerinin Sonlu Takdimedilebilirliği, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., On Abelian Semigroup Presentations, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Isparta), (1998).
 • Ünlü, Y., Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri İle İlgili Örnekler, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Antakya), (1991).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yeniocak, S., Sıra Koruyan ve Sıra Azaltan Dönüşümler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Zabun, R.A., Stone-Cech Kompaktlamasında Cebir, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Sönmez, O., Sonlu Doğuraylı Değişmeli Monoidler ve Uygulamaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Soytürk, Ö., Otomoto ve Diller, Çukurova Üniversitesi, (2000).
 • Ayık, G., Yarıgrup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi, (1997) .
 • Koca, U., Değişmeli Halkalarda Spektrumlar, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Esmerligil, Z., Kübik Grafikler, Çukurova Üniversitesi, (1989) .
 • Birlik, S., Topolojik Uzaylarda Homojenlik ve bN de yarı sıralamala, Çukurova Üniversitesi, (1987) .
 • Kozat, G., Sabit Nokta Teoremleri, Çukurova Üniversitesi, (1986) .

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Sönmez, O., Transformasyon yarıgruplarındaki potent elemanlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Ayık, G., Yarıgrupların Takdimleri, Otomatiklik ve Adian Grafikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).
 • Birlik, S., Fonksiyon Uzaylarında Lineer Homeomorfizmalar, Çukurova Üniversitesi, (1995) .
 • Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Kuyucu, F., Tychonoff Uzayların Kompaktlamalarında Kalanlar, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Bilgin, F., Doğuray Fonksiyonları ve Bijektif Fonksiyonların Genişletilmesi, Çukurova Üniversitesi, (1989) .
 • Ekici, N., Bir Serbest Nilpotent İdealin Merkezi Terimlerine Göre Kalan Sınıflerın Cebiri ve Derecelendirilmiş Lie Cebirleri, Çukurova Üniversitesi, (1983) .
 • Bolay, R., bN deki Noktaların Tipleri Üzerinde Rudin-Keisler Yarı Sıralanması, Çukurova Üniversitesi, (1983) .

Yararlı Linkler