Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Fikret Kuyucu
ABD: Topoloji
Prof. Dr. Fikret Kuyucu - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Genel Topoloji, SemigruplarÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Aydın, 1962    
Öğrenim Durumu Lisans 1983 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1990 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1995 Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Fakülte Kurulu Üyeliği 1998 - 2001
  Bölüm Başkan Yardımcısı 2004 - 2007

Yayınlar

 • Kuyucu, F., Some Results on the Remainders of Non-Locally Compact Spaces, Journal of Mathematical Sciences, 24/1 (2013) .
 • Kuyucu, F., Relations Between Ranks of Certain Semigroups, Selçuk Journal Of Applied Math., 12/1 (2011) 123-126.
 • Kuyucu, F., Noiri, T., Özkurt, A.A., A Note On w-I-Continuous Functions, Acta Math. Hungar., 119(4) (2008) 393-400.
 • Kuyucu, F., Remainders and Products of Compactifications, Indian J. of Pure And App. Math., 37(6) (2006) 321-324.
 • Kuyucu, F., On Subsemigroups of Stone-Cech Compactification for Certain Semigroups, Mathematica Balkanica(N.S), 20(2) (2006) 245-251.
 • Kuyucu, F., Uygun, E., Sonlu Yarıgruplarda Rank Özellikleri, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14-1 (2005) 1-6.
 • Ayık, H., Kuyucu, F., Vatansever, B., On Semigroup Presentations and Efficiency, Semigroup Forum, 65 (2002) 329--335.
 • Kuyucu, F., Çalışkan, B., Grup Tanımlayan Bazı Yarıgrup ve Monoid Takdimleri, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 12 (2001) 1-7.
 • Kuyucu, F., Genç, A.İ., Ayrık ve herhangi bir Tychonoff uzayının Wallman-Frink Kompaktlamalarının denkliği, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Vol.10 (1999) 74-77.
 • Ünlü, Y., Kuyucu, F., Compactifications whose remainders are zero dimensional and retract, Rendiconti del Circolo Mathematico Di Palermo, Serie II (1996) Tomo XLV,pp201-210.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., A remainder for some non-locally compact spaces., Ind. J. of Pure and Appl. Math., 27(10) (1996) 973-977.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., Some results on the remainders of compactifications of Tychonoff spaces, Doğa, Turkish J. of Mathematics, vol 19 (1995) p56-61.
 • Kuyucu, F., Kompaktlamaları Latis Teşkil Etmeyen Bir Uzay Örneği, Doğa Bil.Dergisi Seri A, v13(3) (1989) p110-112.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Karakuş, E., Genelleştirilmiş topolojik uzaylar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2015) .
 • Bolat, E., Esnek direkt çarpımlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .
 • Ciğer, Ü., Topolojik Genişlemeler ve İdealler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Gül, N., İki Topolojili Uzaylarda Bazı Ayırma Aksiyomları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Coşkuntuncel, C., Bazı Süreklilik Çeşitleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Dincel, T., Yarıgrup olarak Stone-Cech Kompaklamasının alt yarıgrupları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Uygun, E., Sonlu Yarıgruplarda Rank Özellikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).
 • Çalışkan, B., Grup Tanımlayan Bazı Yarıgrup ve Monoid Takdimleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2001).
 • Genç, A.İ., Wallman-Frink Kompaktlamaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1998).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Küçükarslan, M., Alan Üzerine Ortogonal Polinomlardan Oluşan Fourier Serilerinin Yakınsaklığı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).