Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Yusuf Karakuş
ABD: Geometri
Doç. Dr. Yusuf Karakuş - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Yaklaşım TeorisiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Çankırı, 1943    
Öğrenim Durumu Lisans 1966 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1986 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1990 Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Dönmez, D., Temizyürek, A., Aydın, E., Karakuş, Y., Yüksel, G., (editör) Akdeniz, F., "Temel Matematik", Nobel Yayınevi, (2003).
 • Karakuş, Y., Karakök, O., Avcı, A., Taşçı, Y., "Temel Matematik", Adana Eğt. Ens. Mat. Böl.Yayını No.1, (1974) .
 • Karakuş, Y., Karakök, O., Avcı, A., Taşçı, Y., "Lineer Cebir ve Analitik Geometri", Adana Eğt. Ens. Mat. Böl.Yayını No.2, (1974) .

Yayınlar

 • Açıkgöz, M., Karakuş, Y., Dönmez, D., A Study of types of approximation in the sense of 2-structures, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, 14 (2011) 135-147.
 • Açıkgöz, M., Karakuş, Y., Köşkeroğlu, N., Aslan, N., Araci, S., Apollonious Identity in Linear 2-Normed Spaces, İnternational Conference Numerical Analysis and Applied Mathematics, vol:1-2,doi:10.1063/1.3241419 (2009) 173-177.
 • Gültürk, F., Karakuş, Y., İnterpolasyon ve Kalan Teorisi, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20/1 (2009) 120-126.
 • Or, O., Karakuş, Y., En Küçük Kareler Yaklaşımı, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17(5) (2008) .
 • Karakuş, Y., Küçük, I., Düzgün Yaklaşım, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 13 (2004) 41-46.
 • Karakuş, Y., On Simultaneous Approximations, Note Di Matematica, Vol. 21 (No:1) (2002) pp.71-76.
 • Karakuş, Y., Best Simultaneous Lp Approximations, Czechoslovak Math. Journal, Vol.48 (123) (1998) 457-463.
 • Karakuş, Y., Açıkgöz, M., Trigonometrik Polinomlarla Aynı anda Yaklaşım, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, C.7(1) (1996) 133-141.
 • Karakuş, Y., Simultaneous Approximation in Lp Norm,, Doğa, Turkish J. of Mathematics, (1991) .
 • Karakuş, Y., Atacık, Ş., Simultaneous Approximation in Lp[a,b] when p is non-integer Real Number,, Doğa, Turkish J. of Mathematics, (1991) .
 • Karakuş, Y., Atacık, Ş., Chebyshev Polinomları ve İnterpolasyon, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1986) .

Bildiriler

 • Karakuş, Y., On Simultaneous Approximation, Sarımsaklı'da Matematik Günleri, X. Ulusal Matematik Sempozyumu,Balıkesir, (1997).
 • Karakuş, Y., Hilbert Uzaylarında Aynı Anda Yaklaşımın Derecesi, IX.Ulusal Mat.Semp. İstanbul, (1996) .
 • Karakuş, Y., Toplam normunda aynı anda yaklaşım, VIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Adana, (1995).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ökten, S., 2-Normlu Uzaylar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Gültürk, F., İnterpolasyon ve Kalan Teorisi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).
 • Or, O., En Küçük Kareler Yaklaşımı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Küçük, I., Düzgün Yaklaşım, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Açıkgöz, M., Trigonometrik Polinomlarla Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi, (1997) .