Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Şehmus Fındık
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Şehmus Fındık - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Serbest Birleşmeli Cebirler, Serbest Lie Cebirleri
E-Posta: sfindik
Telefon: +90 322 3386060 / 2574
Kişisel Web Sayfası
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Mersin,1980    
Öğrenim Durumu Lisans 2003 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2011 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Ar. Gör 2006 - 2013 Çukurova Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. 2013 - 2015 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2015- Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcıs 2016 - Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Fındık, Ş., Öğüşlü, N.Ş., Palindromes in the free metabelian Lie algebras, Int. J Algebra Comp, Vol. 29 No. 5 (2019) 885-891.
 • Drensky, V., Fındık, Ş., Classical Invariant Theory for Free Metabelian Lie Algebras, J LieTheory, vol. 29, no. 4 (2019) 1071-1092.
 • Dangovski, R., Drensky, V., Fındık, Ş., Weitzenböck derivations of free metabelian associative algebras, Journal of Algebra and Its App., Volume 16, Issue 03 (2017) 1750041/1-26.
 • Dangovski, R., Drensky, V., Fındık, Ş., Weitzenböck derivations of free metabelian Lie algebras, Linear Algebra and its App., 439 (2013) 3279-3296.
 • Fındık, Ş., Outer automorphisms of Lie algebras related with generic 2×2 matrices, Serdica Math. Journal, 38 (2012) 273-296.
 • Drensky, V., Fındık, Ş., Inner automorphisms of Lie algebras related with generic 2 × 2 matrices, Algebra Discrete Math., 14 (2012) 49-70.
 • Drensky, V., Fındık, Ş., Inner and outer automorphisms of free metabelian nilpotent Lie algebras, Communications in Algebra, 40 (2012) 4389-4403.
 • Fındık, Ş., Outer endomorphisms of free metabelian Lie algebras, Serdica Math. Journal, 37 (2011) 261-276.
 • Drensky, V., Fındık, Ş., Inner and outer automorphisms of relatively free Lie algebras, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 64 (2011) 315-324.
 • Fındık, Ş., Normal and normally outer automorphisms of free metabelian nilpotent Lie algebras, Serdica Math. Journal, 36 (2010) 171-201.

Bildiriler

 • Fındık, Ş., Palindromes in a nonassociative setting, IFSCOM2019 6th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, Mersin, Türkiye, 7-10 Haziran(2019).
 • Fındık, Ş., Göreceli serbest cebirlerde simetrik polinomlar ve Nowicki sanısı, XXXII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 3 Eylül(2019).
 • Fındık, Ş., Göreceli Serbest Cebirlerin Sabitler Cebiri, XXXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12-15 Eylül(2018).
 • Fındık, Ş., Finitely generated algebras of constants, International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018, Karaman, Türkiye, 4-6 Ekim(2018).
 • Fındık, Ş., Approximation of the CBH Formula in Various Relatively Free Lie Algebras, Mathematics Days in Sofia 2017, Sofia, Bulgaria, 10-14 July(2017).
 • Fındık, Ş., The Nowicki conjecture for free metabelian Lie algebras, International Conference Groups and Rings - Theory and Applications (GRiTA2016), Sofia, Bulgaria,, 11-15 July(2016).
 • Fındık, Ş., Some classes of automorphisms of free metabelian nilpotent Lie algebras, Antalya Algebra Days XVII, İzmir, 20-24 May(2015).
 • Fındık, Ş., Some classes of automorphisms of relatively free nilpotent Lie algebras, Groups and Rings Theory and Applications GRiTA 2015, Sofia, Bulgaria, 15-22 July(2015).
 • Fındık, Ş., Automorphisms of the Lie Algebras Related with 2x2 Generic Matrices, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015), Athens, Greece, 31 August - 3 September(2015).
 • Fındık, Ş., Algebras of Constants of Locally Nilpotent Linear Derivations, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Vienna, Austria, 25-28 August(2014).
 • Drensky, V., Fındık, Ş., SL2 -invariants of free metabelian Lie algebras, International Conference "Mathematics Days in Sofia", Sofia, Bulgaria, 7-10 July(2014).
 • Dangovski, R., Drensky, V., Fındık, Ş., Weitzenböck derivations of free metabelian associative algebras, International Conference in Algebra in honour of Patrick Smith and John Clark's 70th birthdays, Balıkesir, 12-15 August(2013).
 • Drensky, V., Fındık, Ş., Classical invariant theory for free metabelian Lie algebras, Joint International Meeting of the American Math. Society and the Romanian Math. Soc, Alba Iulia, Romania, 27-30 June(2013).
 • Fındık, Ş., Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Dış Endomorfizmleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07-10 Eylül(2011).
 • Fındık, Ş., Sönmez (Parlak), D., Öğüşlü, N.Ş., Rankı 2 olan Serbest Lie Cebirlerinin Otomorfizm Grubu ve Palindromik Kelimeler, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 05-08 Eylül(2005).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Erginkara, B., Serbest Lie Cebirlerinin Otomorfizm Grubu, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019).
 • Dushimirimana, A., Free Lie Algebras and their Hilbert Series, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017) .