Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Hayrullah Ayık
Prof. Dr. Hayrullah Ayık - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: hayik
Telefon: 0322 3386084/2469
Kişisel Web Sayfası
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Presentations of Groups and Semigroups, Efficiency of Groups and Semigroups, Transformation Semigroups
Bu Dönem Ders Programı
Eğitim Bilgileri, Akademik ve İdari Deneyim ve diğer bilgiler (Üniversitenin Sitesi)