Çift Anadal Programında Alınması Gereken Dersler

(2013-2014 Yarıyılından ÖNCE Programa Başlayanlar için)

DERS

DÖNEM

Kredi

MT 211 Cebir I (4+0)

g

4

MT 241 Analiz III (4+0)

g

4

MT 311 Cebir III (3+0)

g

3

MT 321 Diferensiyel Geometri (4+0)

g

4

Mt 331 Kısmi Diferensiyel Denklemler (3+0)

g

3

MT 212 Cebir II (4+0)

b

4

MT 242 Analiz IV (4+0)

b

4

MT 312 Cebir IV (3+0)

b

3

MT 332 Reel Analiz (3+0)

b

3

MT 334 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (5+0)

b

5

MT 342 Topoloji (3+0)

b

3

TOPLAM Kredi

40

 

Yan Dal Programında Alınması Gereken Dersler

(2013-2014 Yarıyılından ÖNCE Programa Başlayanlar için)

DERS

DÖNEM

Kredi

MT 211 Cebir I (4+0)

g

4

MT 212 Cebir II (4+0)

b

4

MT 241 Analiz III (4+0)

g

4

MT 241 Analiz IV (4+0)

b

4

MT 334 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (5+0)

b

5

TOPLAM Kredi

21

 

 


Ders içerikleri