MT332 Reel Analiz

İçerik: Riemann integrali ve Riemann integralinin özellikleri. Diferensiyel-integral hesabın temel teoremi, Yamuk ve Simpson kuralı. çok değişkenli fonksiyonlar, türevleri. Sıkıştırma prensibi. Ters Fonksiyon ve Kapalı Fonksiyon teoremleri.

Problemler:

Kaynaklar: